Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury - Dzierżązna

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

„Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna”

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej  Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r.

 Regulamin Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

w sprawie: wprowadzenia cennika za usługi w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

 Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w

Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

CENNIK ZA USŁUGI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DZIERŻAZNEJ

 Baza noclegowa

 Sale konferencyjne i bankietowe

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

 Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Oświadczenie indywidualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Oświadczenie.odpowiedzialność za grupę.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Regulamin pobytu zwierząt.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Regulamin wędkowania.pdf

 
1 do 10 z 21