Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury - Dzierżązna

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

 Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Oświadczenie indywidualne

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Oświadczenie.odpowiedzialność za grupę.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Regulamin pobytu zwierząt.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej

 Regulamin wędkowania.pdf